Płatności i zgłoszenia - Strefa Płatnego Parkowania

Szanowni Kierowcy. Witamy na stronie, która umożliwia składanie pism w sprawie opłat dodatkowych nałożonych z tytułu postoju bez ważnego biletu parkingowego oraz szybkie wnoszenie opłat dodatkowych. Procedura ta dotyczy wyłącznie zdarzeń zarejestrowanych W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA W GDAŃSKU.

W celu usprawnienia i przyspieszenia obsługi zastrzeżeń do wystawionej opłaty dodatkowej prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami:

 • Przed złożeniem pism i podjęciem kontaktu zachęcamy do zapoznania się z działem Pytania i Odpowiedzi (FAQ). Znajdą tu Państwo najważniejsze informacje dotyczące podstaw nałożenia opłaty dodatkowej oraz całej procedury windykacji należności.
 • Kierowca kwestionujący zasadność wystawienia zawiadomienia do uiszczenia opłaty dodatkowej ma prawo do wniesienia pisma przy użyciu poniższego Formularza. Po wypełnieniu wszystkich obowiązkowych pól i wysłaniu zgłoszenia kierowca zyskuje dostęp do szczegółowych informacji o swoim zawiadomieniu, w tym do dokumentacji fotograficznej.
 • W przypadku, gdy skorzystanie z formularza nie jest możliwe (np. zgubiony druk zawiadomienia), istnieje możliwość złożenia pisma drogą mailową lub pocztą tradycyjną z podaniem m.in. nr rej. pojazdu, daty zdarzenia.
 • Zastrzeżenia do stwierdzonych opłat dodatkowych nie są przyjmowane telefonicznie. Pracownicy Działu Obsługi Strefy Płatnego Parkowania udzielają jedynie informacji w zakresie podstaw prawnych a pracownicy Działu Windykacji informacji w zakresie obsługi windykacyjnej.
 • Pisma w sprawie opłat dodatkowych rozpatrywane są w kolejności ich zgłoszeń.

Opłać zawiadomienie

Aby szybko i wygodnie wnieść opłatę dodatkową możesz wybrać opcję przelewu online. Płatność elektroniczna realizowana jest za pośrednictwem systemu Autopay. Po naciśnięciu przycisku "Płacę" należy podać numer zawiadomienia.

Płacę

Formularz zgłoszenia

Pola oznaczone (*) są bezwzględnie wymagane. Przykładowy numer zawiadomienia: 442307011123, numer rejestracyjny: GD123XZ.
Po wypełnieniu formularza na podany adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z linkiem do sprawy. Po rozpatrzeniu wniosku wysłany zostanie link umożliwiający odczytanie udzielonej odpowiedzi.

Nie możesz skorzystać z formularza?

Korzystanie z formularza zgłoszeniowego jest zalecaną formą składania zgłoszeń. Przynosi znaczne korzyści, ponieważ przyspiesza i automatyzuje proces przetwarzania danych, a kierowcy daje dostęp do dodatkowych informacji.

Jeżeli z jakiegoś powodu nie jest możliwe użycie formularza, należy skorzystać z jednego z poniższych sposobów składania pism w sprawie nałożonych opłat dodatkowych. Prosimy o zwrócenie uwagi, aby oprócz uzasadnienia i opisu sytuacji związanej z nałożeniem opłaty, odwołanie zawierało przynajmniej numer rejestracyjny pojazdu.

gzdiz@gdansk.gda.pl

ul. Partyzantów 36
80-254 Gdańsk
e-mail: gzdiz@gdansk.gda.pl

UWAGA: Pracownicy Działu Obsługi Strefy Płatnego Parkowania nie przyjmują wniosków w sprawie opłat dodatkowych składanych telefonicznie.

Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gdański Zarząd Dróg i Zieleni z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 36
 2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, e-mail: iod.gzdiz@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44 509
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. C RODO) na podstawie: ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i z uchwały Nr XX/524/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania i śródmiejskiej strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska oraz ustalenia stawek i sposobu poboru opłat za postój pojazdów samochodowych w tych strefach (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2020 poz. 1605)
 4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać Państwa dane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub właściwie skonstruowanych, zapewniających bezpieczeństwo danym osobowym umów powierzenia danych.
 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia w dowolnym momencie wcześniej wyrażonej zgody (skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody) oraz prawo do wniesienia skargi od organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale konieczne dla zrealizowania celu.
 7. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne.
Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej.